Rizikové faktory

Silné
expozice v ionizujícím záření
nezhoubné onemocnění prsu ( hyperplazie s atypiemi)
věk prvního těhotenství ( riziko stoupá s věkem prvního těhotenství)


rasa ( bělošky jsou postiženy častěji než afroameričanky, nejmenší riziko mají hispanky a asiatky)
rodinná anamnéza ( výskyt karcinomu prsu v rodině u prvostupňových pokrevních příbuzných)
karcinom prsu v osobní anamnéze
časný nástup menarche ( před 12. rokem života)
pozdní nástup menopauzy (( po 50. roce života)


Slabé
antikoncepce ( hlavně u žen, které jí začaly užívat před 20. rokem života)
hormonální substituční léčba ( hlavně kombinovaná substituce estrogen + progesteron)
alkohol - max. žen postmenopaizálních s nadváhou 
zvýšený příjem tuků ve výživě


Populární příspěvky z tohoto blogu

Oncotype DX predikuje účinek chemoterapie

St. Gallen 2017 mezinárodní panel expertů

Finální analýza celkového přežití ve studii Cleopatra - ESMO 2014