Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2013

HER‑2 pozitivita již není negativní prognostický faktor – díky cílené léčbě

Obrázek
MEDICAL TRIBUNE CZ > HER‑2 pozitivita již není negativní prognostický faktor – díky cílené léčbě

Stalo se už tradicí, že v úvodním bloku kongresu PragueOnco vystupují významní hosté ze zahraničí. Letos se zahajovací přednášky ujal profesor Gunter von Minckwitz, vedoucí German Breast Group. Ve svém sdělení se věnoval nejnovějším poznatkům v léčbě pacientek s HER‑2 pozitivním Ca prsu.... více

poznámky:

HER‑2 pozitivním nádorem představují přibližně 20 % pacientek (v České republice to je podle registru MAGISTER méně, kolem 13 %)studie GBG 26 - studie - lze  trastuzumab podávat i těm pacientkám, které již na této léčbě zprogredovaly (tedy „beyond progression“)? Ano- zvláště je‑li základní chemoterapie změněna, může být působení trastuzumabu reaktivovánolapatinib – selektivní duální inhibitor tyrosinkinázy - místo lapatinibu  zůstává v druhé liniipertuzumab, intravenózně aplikovaná rekombinantní monoklonální protilátka – inhibitor dimerizace.Studie CLEOPATRA Podle ní přidání pertuzumabu d…