Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2014

Bevacizumab + paklitaxel v 1.linii metastatického karcinomu prsu

Obrázek
DataStudie   E2100
 přežití bez progrese (PFS)  11,8 měsíců  vs. 5,9 měsíců paclitaxel mono 

Indikace 
tuto kombinaci indikujeme u triple-negativníh generl. ca prsu 


Triple-negativní karcinom 
max. invazivní duktální karcinomvysoký gradevysoký stupeň proliferacepostihují mladší pacientkyagresivní , častěji relabují - nejčastěji do  3 let , kratší přežití meta do mozku, do jater a do plic, méně do kostíčasto jsou spojeny s mutací BRCA 1


Kazuistiky
MUDr. Vlastimila Čmejlová FN Motol : Bevacizumab + paklitaxel v 1.linii metastatického karcinomu prsu
MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.Pardubická krajská nemocnice: Komentář ke kazuistice


Related articles
Innovative Metastatic Breast Cancer Treatment Halaven (Eribulin) Recieves Reimbursement Approval in the Czech Republic2 Pre-Surgery Drug Treatments Show Promise Against Aggressive Breast CancerGenetic tests may identify who should get Avastin in breast cancer11 anticancer drugs 4 cytotoxic drugs and antibioticsAnticancer Drugs - Drug used to treat large in…