Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2014

Přínosy a rizika mamografického screeningu znovu diskutovány na workshopu v Itálii

Obrázek
English: breast cancer (inverted nipple, lump, skin dimpling) Deutsch: Brustkrebs (eingezogene Brustwarze, Tumor, Hauteinziehung) (Photo credit: Wikipedia) MEDICAL TRIBUNE CZ > Přínosy a rizika mamografického screeningu znovu diskutovány na workshopu v ItáliiPoznámky: odhadnutým přínosem mamografického screeningu je snížení úmrtnosti na zhoubný nádor prsu o 20 %.  mezinárodní pracovní skupina EUROSCREEN dospěla: mortalita na karcinom prsu se u žen pozvaných ke screeningu snižuje o 25–31 %; u žen, které opravdu podstoupily screeningové vyšetření, bylo odhadnuto snížení mortality o 38–48 %. Odhad podílu „overdiagnosis“ činil 6,5 %. Další pozitivní zprávou skupiny EUROSCREEN je fakt, že odhadnuté počty zachráněných životů převažují nad případy „overdiagnosis“: na každých 1 000 žen ve věku od 50 do 68–69 let, které podstoupily screeningové vyšetření každé dva roky, se odhaduje 7 až 9 zachráněných životů a 4 případy „overdiagnosis“.Opakovaně diskutovaným tématem byly falešně pozitivní v…

Oral contraceptives, hormone replacement therapy and breast cancer risk: A cohort study of 16 928 women 48 years and older | DocGuide

Oncotype DX predikuje účinek chemoterapie

Obrázek
MEDICAL TRIBUNE CZ > Oncotype DX predikuje účinek chemoterapie

Další články k tématu  na Medical tribunePoznámky
Oncotype DX je multigenový test, který odhaluje pravděpodobnost recidivy, možný přínos chemoterapie u invazivního karcinomu prsu a pravděpodobnost recidivy u preinvazivního karcinomu prsu či duktálního carcinoma in situ (DCIS).Oncotype DX kvantifikuje expresi specifické skupiny 21 genů v nádorové tkáni pomocí reverzní transkripce polymerázové řetězové reakce (RT‑PCR). Analýza genové exprese pak umožní určit pravděpodobný vývoj nádoru a jeho reakci na chemoterapii.Je doporučen pacientům všech věkových kategorií s nově diagnostikovaným tumorem prsu I. nebo II. stupně, s pozitivitou estrogenového receptoru (ER+), negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER‑2‑), bez postižení lymfatických uzlin (LN‑) nebo s postižením lymfatických uzlin (LN+; do 3 pozitivních uzlin) a pro nemocné s preinvazivním karcinomem prsu nebo DCIS.Nádorová tkáň je v parafínovém b…