Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2015

Dědičný syndrom nádorů prsu a ovaria

Obrázek
MEDICAL TRIBUNE CZ > Dědičný syndrom nádorů prsu a ovaria

Dědičné formy nádorů prsu a ovaria je nutné diagnostikovat včas, neboť díky časně zavedené specializované sekundární prevenci i preventivním operacím je možné zlepšit přežívání žen. Genetické poradenství a testování je dostupné ve všech částech ČR (www.slg.cz), následná prevence by měla být u vysoce rizikových žen zajištěna v rámci komplexních onkologických center. Genetické testování indikuje genetik, neboť je nutná edukace pacientky, rozhodnutí o testování vhodných rizikových genů, stanovení postupu vyšetřování v rodině a zajištění správné interpretace výsledků, jak pozitivních, tak negativních, v kontextu celé rodinné anamnézy.... více
Related articlesOvarian Cancer Causes & the BRCA GeneWhat All Women Need to Know About the BRCA GeneCancer is making headlines AGAIN! More celebrities (and not only) afflicted by the big "C"The Jolie effect: Preventing ovarian cancer

Adjuvantní ovariální suprese u premenopauzálních pacientek s hormonálně dependentním karcinomem prsu