Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2015

Adjuvance na základě multigenové analýzy

MEDICAL TRIBUNE CZ > Adjuvance na základě multigenové analýzy

Medical Tribune 8/2015
28.04.2015 12:33
Zdroj: Medical Tribune
Autor: red

- Oncotype DX je MGA, který odhaluje pravděpodobnost recidivy a možný přínos adjuvantní chemoterapie u invazivního karcinomu prsu
- Oncotype DX kvantifikuje expresi specifické skupiny genů v nádorové tkáni pomocí polymerázové řetězové reakce (qRT‑PCR). Analýza genové exprese přibližuje biologii nádoru a z ní plynoucí potřebu chemoterapie. Test je doporučen pacientům všech věkových kategorií s nově diagnostikovaným karcinomem prsu I. nebo II. stadia, s pozitivitou ER, negativitou HER2 a bez přítomnosti makrometastáz v lymfatických uzlinách.


Related articlesGenomic Health (GHDX) Will Present Results from Three Oncotype DX Studies at AUA Meeting (streetinsider.com)Updated St. Gallen International Breast Cancer Guidelines reconfirm Oncotype DX as the only multi-gene test validated to predict chemotherapy benefit (sys-con.com)Newly proposed United States Prev…

Angelina Jolie Pitt Effect Highlights BRCA Mutation Testing and Preventative Surgery Options - Integrative Oncology Essentials