Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2017

St. Gallen 2017 mezinárodní panel expertů

Zdroj: Onkozpravodaj  říjen  2017

 DCISresekční okraj větší než 2 mm,  ( část panelistů se spokojila s čistými okraji). kromě tamoxifenu již existují data o efektivitě i inhibitorů aromatáz. Je vždy potřeba zvážit benefit a nežádoucí účinky u jednotlivých léčebných skupin. 
Invazivního nádor otázka rozsahu operačního výkonu u multifokálních a multicentrických nádorů – i tady byla schválena možnost parciálního operačního výkonu v případě, že bude dostatečný resekční okraj, následovat bude adjuvantní RT a dosáhneme-li dobrého kosmetického efektu; biologický typ nádoru zde nehraje roli. Nezbytné jsou čisté resekční okraje. Panel schválil nipple-sparing mastektomii jako další možný typ operačního výkonu. Tento výkon doporučil především u pacientek, které jsou nosičkami mutací v genu BRCA1/2.Rozsah operačního výkonu v axilena základě výsledků klinické studie ACOSOG Z-11 lze vynechat axilární disekci u pacientek s 1–2 pozitivními axilárními uzlinami, u kterých byla provedena parciální mastekt…