Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2018

Histologická klasifikace

Histologická klasifikace

Epiteliální maligní nádory prsu

A.Neinvazivní – ca in situ

LCIS - Lobulární ca in situDCIS -Duktální ca in situ   
B.Invazivní

Lobulárníklasický
            alveolární             solidní             tubulolobulární             histiocytoidní             z prstenčitých buněk             pleomorfní       
DuktálníDuktální Papilární              Tubulární               Mucinózní               Kribriformní               Medulární               Atypický medulární Komedonový               Apokrinní               Adenoidně cystický               Cystický hypersekreční               Sekreční               Na glykogen bohatý               Secernující lipidy               Karcinom s metaplasií               Karcinom s endokrinními rysy  

Dělení nádorů podle profilu genové exprese
1) ER pozitivní/HER2 negativní