Štítky

2012 2013 2014 ABCSG-12 ablace adjuvantní alkohol anatomie antikoncepce antioxidanty ASCO Avastin AZURE Batist Nej sestřička bevacizumab bifosfonáty BMI BRCA BRCA1 BRCA2 Breast Breast cancer breast Cancer Mortality Breast cancer screening capecitabin cis -12 cisplatin CLA Clausovy tabulky CLEOPATRA DCis délka denosumab diagnóza z plátna dieta dieta se sníženým příjmem tuků DNA doba podání docetaxel doplňky stravy duktální EMBRACA studie epidemiologie ER+ estrogen etiologie faktor GBG 26 genetické testování genetika Genomic Health genomický test Glycogen rich clear cell gravidita guideline Hendrickje Stoffelsová HER-2/neu HER2-neu Herceptin histologie hmotnost hormonální terapie hyperplazie chemoterapie ibandronát incidence inhibitory aromatázy Javlor JOD kapecitabin karcinom prsu kazuistika klasifikace klodronát konjugovaná kyselina linolová lapatinib LCis léčba Lenka Nováková lobulární low-fat dietary lymfedém mamografie MARRIANE mastektomie maytansin medulární karcinom menarche menopauza metastatický metastáza mléčná žláza mortalita mozek multivitamín mutation tracking muž neoadjuvantní news nipple-sparing mastektomie NSAPB B34 obezita oboustranný karcinom odhad olaparib Oncotype DX Orfeus a Eurydice osteoporóza otázky ovarium overdiagnosis p53 pacientka paclitaxel PARP inhibitory Perjeta pertuzumab pesticidy predikce prediktivní premenopauzální preventivní bilaterální mastektomie. BRCA1 prodloužená prognostické prognóza prs přístup psychologie radioterapie rasa registr Rembrandt resekční okraje riziko rizikové Rubens screening Sharon Osbourneová St. Gallen 2017 standard statistika studie světlobuněčný SWOG0307 syndrom suchého oka Takotsubo kardiomyoptie talazoparib těhotenství Trans -10 trastuzumab trastuzumab emtansin (TDM1) triple negativ Tři Grácie úhrada úmrtnost věk vinflunin vitamin B12 vyšetření vzácný VZP zahraničí zhoubný nádor zolendronová železo

Wikipedia

Výsledky vyhledávání

Oncotype DX predikuje účinek chemoterapie

MEDICAL TRIBUNE CZ > Oncotype DX predikuje účinek chemoterapie

Další články k tématu  na Medical tribune

Poznámky


 • Oncotype DX je multigenový test, který odhaluje pravděpodobnost recidivy, možný přínos chemoterapie u invazivního karcinomu prsu a pravděpodobnost recidivy u preinvazivního karcinomu prsu či duktálního carcinoma in situ (DCIS).
 • Oncotype DX kvantifikuje expresi specifické skupiny 21 genů v nádorové tkáni pomocí reverzní transkripce polymerázové řetězové reakce (RT‑PCR). Analýza genové exprese pak umožní určit pravděpodobný vývoj nádoru a jeho reakci na chemoterapii.
 • Je doporučen pacientům všech věkových kategorií s nově diagnostikovaným tumorem prsu I. nebo II. stupně, s pozitivitou estrogenového receptoru (ER+), negativitou receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER‑2‑), bez postižení lymfatických uzlin (LN‑) nebo s postižením lymfatických uzlin (LN+; do 3 pozitivních uzlin) a pro nemocné s preinvazivním karcinomem prsu nebo DCIS.
 • Nádorová tkáň je v parafínovém bloku fixovaná formalinem a vzorky jsou vyhodnocované centrálně v USA. Výsledky testů jsou známé během 7 až 10 dnů. Test přiřadí pacientovi, resp. vzorku nádorové tkáně, hodnotu průběžné recidivy (recurrence score), tj. číslo 0 až 100, a to podle pravděpodobnosti opakovaného výskytu nemoci během 10 let od první diagnózy a potenciálního účinku chemoterapie. Nižší číselná hodnota indikuje nižší pravděpodobnost recidivy a slabší účinek chemoterapie. Vyšší čísla naopak naznačují zvýšené riziko opětovného výskytu nádoru a vyšší pravděpodobnost pozitivního účinku chemoterapie.
 • Nemocným s preinvazivním nádorem prsu nebo s DCIS se přiřazuje hodnota DCIS, tj. číslo 0 až 70, predikující pravděpodobnost jakékoli lokální recidivy DCIS nebo invazivního karcinomu v průběhu 10 let. 
 • Zdravotně‑ekonomické analýzy Oncotype DX
  V Irsku, kde je tento test hrazen zdravotní pojišťovnou, byla realizována studie analyzující skutečný vliv ročního testování Oncotype DX na zdravotnický rozpočet. Výsledkem analýzy, jíž se zúčastnilo 342 pacientů s karcinomem prsu v raném stadiu, ER+, HER‑2‑, byla úspora pro veřejný zdravotní systém ve výši 856 440 eur.


HRAZENÍ VZP
 • vyšetření a indikace onkologem KOC
 • stupeň postižení 2 (G2) se středním rizikem relapsu
 • bez postižení axillárních uzlin
 • EE+ , HER2 neu neg
 • přítomnost rizikových faktorů ( vysoký Ki, PR nízce poz. či negativní)
 • adjuvantní chemoterapie není zcela jasná
 • pacientka dá k vyšetření písemný souhlas
 • RS 17 a méně není chemoterapie indikována ani hrazena

Modrá kniha 2014
Oncotyp DX (vyšetření 21 genů, výsledkem je stanovení recurrence score, kód 99959), vázáno na KOC
U pacientek s časným SR pozitivním karcinomem prsu, kde není jasný benefit chemoterapie, lze využít Oncotype DX, který je pojišťovnou VZP hrazen v těchto situacích (musí splňovat všechna následující kritéria):
tumor grade 2,
– bez postižení axilárních uzlin,
– s pozitivitou ER a negativitou HER2,
– s přítomností dalšího rizikového faktoru (vysoká hodnota Ki 67, PR nízce pozitivní nebo negativní), nebo mikroMTS),
– u kterých není indikace CHT jednoznačná.
Před vyšetřením je nutno podepsat informovaný souhlas s tímto vyšetřením. Podmínkou úhrady je nepodání CHT při nízké hodnotě RS( RS<18) a naopak podání CHT při hodnotě RS ≥31.
Doporučená terapie dle výsledků recurrence score (RS):
– RS < 18 – podat pouze adjuvantní hormonoterapie,
– RS 18–30 – adjuvantní HT ± CHT,
– RS ≥ 31 – adjuvantní HT + CHT


Enhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat

Pravidelní čtenáři