Prohledat tento blog

Onkozpravodaj - Adjuvantní hormonoterapie u pacientek s hormonálně dependentním karcinomem prsu – aktualizace doporučení ASCO (Americké onkologické společnosti)

Onkozpravodaj - Adjuvantní hormonoterapie u pacientek s hormonálně dependentním karcinomem prsu – aktualizace doporučení ASCO (Americké onkologické společnosti)

Onkozpravodaj - Jak dále sledovat pacientky, popř. probandky – nosičky mutace v genu BRCA1, 2  po provedené preventivní bilaterální mastektomii?

Onkozpravodaj - Jak dále sledovat pacientky, popř. probandky – nosičky mutace v genu BRCA1, 2  po provedené preventivní bilaterální mastektomii?

Studie, která posouvá možnosti chemoterapie u karcinomu prsu

MEDICAL TRIBUNE CZ > Studie, která posouvá možnosti chemoterapie u karcinomu prsuStudie  305kombinace vinfluninu s kapecitabinem významně zlepšuje přežití bez progrese onemocnění při nízké úrovni toxicity a zachované kvalitě života pacientek s pokročilým karcinomem prsu.

Na letošním kongresu ASCO byly zveřejněny závěry klinické studie fáze III, která se zaměřila na hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby kombinací vinfluninu ( Javlor) s kapecitabinem u pacientek s karcinomem prsu, které byly předléčeny antracykliny a vykazují rezistenci na taxany... 

Glycogen rich clear cell karcinom prsu

Poznámky  vzácný histologický typ karcinomu prsu  tvoří 1,4-3% všech případů karcinomu prsu obecně má špatnou prognózu prognóza se v...