Štítky

2012 2013 2014 ABCSG-12 ablace adjuvantní alkohol anatomie antikoncepce antioxidanty ASCO Avastin AZURE Batist Nej sestřička bevacizumab bifosfonáty BMI BRCA BRCA1 BRCA2 Breast Breast cancer breast Cancer Mortality Breast cancer screening capecitabin cis -12 cisplatin CLA Clausovy tabulky CLEOPATRA DCis délka denosumab diagnóza z plátna dieta dieta se sníženým příjmem tuků DNA doba podání docetaxel doplňky stravy duktální EMBRACA studie epidemiologie ER+ estrogen etiologie faktor GBG 26 genetické testování genetika Genomic Health genomický test Glycogen rich clear cell gravidita guideline Hendrickje Stoffelsová HER-2/neu HER2-neu Herceptin histologie hmotnost hormonální terapie hyperplazie chemoterapie ibandronát incidence inhibitory aromatázy Javlor JOD kapecitabin karcinom prsu kazuistika klasifikace klodronát konjugovaná kyselina linolová lapatinib LCis léčba Lenka Nováková lobulární low-fat dietary lymfedém mamografie MARRIANE mastektomie maytansin medulární karcinom menarche menopauza metastatický metastáza mléčná žláza mortalita mozek multivitamín mutation tracking muž neoadjuvantní news nipple-sparing mastektomie NSAPB B34 obezita oboustranný karcinom odhad olaparib Oncotype DX Orfeus a Eurydice osteoporóza otázky ovarium overdiagnosis p53 pacientka paclitaxel PARP inhibitory Perjeta pertuzumab pesticidy predikce prediktivní premenopauzální preventivní bilaterální mastektomie. BRCA1 prodloužená prognostické prognóza prs přístup psychologie radioterapie rasa registr Rembrandt resekční okraje riziko rizikové Rubens screening Sharon Osbourneová St. Gallen 2017 standard statistika studie světlobuněčný SWOG0307 syndrom suchého oka Takotsubo kardiomyoptie talazoparib těhotenství Trans -10 trastuzumab trastuzumab emtansin (TDM1) triple negativ Tři Grácie úhrada úmrtnost věk vinflunin vitamin B12 vyšetření vzácný VZP zahraničí zhoubný nádor zolendronová železo

Wikipedia

Výsledky vyhledávání

Bone-Modifying Agents as Adjuvant Therapy for Early-Stage Breast Cancer - Cancer Network

Clodronate-3D-vdW
Clodronate-3D-vdW (Photo credit: Wikipedia)
Bone-Modifying Agents as Adjuvant Therapy for Early-Stage Breast Cancer - Cancer Network

poznámky:


Dle pokynů  Americké společnosti pro klinickou onkologii a Národní komplexní Cancer Network Address používání bifosfonátů v léčbě kostních metastáz a jiných kostí souvisejících označení (např. AI-indukovaná osteoporóza), ale mlčí k otázce použití v adjuvantní léčby za účelem  snížení recidivy.
- popis studií 
Studie  fáze III u premenopauzálních pacientek s časným hormonálně pozitivním karcinomem prsu. Pacientky (n = 1803) byly randomizovány do 4 ramen (tamoxifen vs. anastrozol vs. tamoxifen + zoledronát vs. anastrozol + zoledronát). Medián sledování byl 60 měsíců.
 Ve skupině pacientek léčených kombinací se zoledronátem se prokázalo statisticky významné prodloužení přežití bez známek onemocnění (DFS) a trend k delšímu celkovému přežití.
Klinický přínos kombinace se zoledronátem byl prokázán jak ve skeletu, tak mimo něj (redukce kontralaterálního karcinomu prsu, lokoregionální rekurence i vzdálených metastáz). 
 S0307


Enhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat

Pravidelní čtenáři