Štítky

2012 2013 2014 ABCSG-12 ablace adjuvantní alkohol anatomie antikoncepce antioxidanty ASCO Avastin AZURE Batist Nej sestřička bevacizumab bifosfonáty BMI BRCA BRCA1 BRCA2 Breast Breast cancer breast Cancer Mortality Breast cancer screening capecitabin cis -12 cisplatin CLA Clausovy tabulky CLEOPATRA DCis délka denosumab diagnóza z plátna dieta dieta se sníženým příjmem tuků DNA doba podání docetaxel doplňky stravy duktální EMBRACA studie epidemiologie ER+ estrogen etiologie faktor GBG 26 genetické testování genetika Genomic Health genomický test Glycogen rich clear cell gravidita guideline Hendrickje Stoffelsová HER-2/neu HER2-neu Herceptin histologie hmotnost hormonální terapie hyperplazie chemoterapie ibandronát incidence inhibitory aromatázy Javlor JOD kapecitabin karcinom prsu kazuistika klasifikace klodronát konjugovaná kyselina linolová lapatinib LCis léčba Lenka Nováková lobulární low-fat dietary lymfedém mamografie MARRIANE mastektomie maytansin medulární karcinom menarche menopauza metastatický metastáza mléčná žláza mortalita mozek multivitamín mutation tracking muž neoadjuvantní news nipple-sparing mastektomie NSAPB B34 obezita oboustranný karcinom odhad olaparib Oncotype DX Orfeus a Eurydice osteoporóza otázky ovarium overdiagnosis p53 pacientka paclitaxel PARP inhibitory Perjeta pertuzumab pesticidy predikce prediktivní premenopauzální preventivní bilaterální mastektomie. BRCA1 prodloužená prognostické prognóza prs přístup psychologie radioterapie rasa registr Rembrandt resekční okraje riziko rizikové Rubens screening Sharon Osbourneová St. Gallen 2017 standard statistika studie světlobuněčný SWOG0307 syndrom suchého oka Takotsubo kardiomyoptie talazoparib těhotenství Trans -10 trastuzumab trastuzumab emtansin (TDM1) triple negativ Tři Grácie úhrada úmrtnost věk vinflunin vitamin B12 vyšetření vzácný VZP zahraničí zhoubný nádor zolendronová železo

Wikipedia

Výsledky vyhledávání

Přínosy a rizika mamografického screeningu znovu diskutovány na workshopu v Itálii

English: breast cancer (inverted nipple, lump,...
English: breast cancer (inverted nipple, lump, skin dimpling) Deutsch: Brustkrebs (eingezogene Brustwarze, Tumor, Hauteinziehung) (Photo credit: Wikipedia)
MEDICAL TRIBUNE CZ > Přínosy a rizika mamografického screeningu znovu diskutovány na workshopu v ItáliiPoznámky:  •  odhadnutým přínosem mamografického screeningu je snížení úmrtnosti na zhoubný nádor prsu o 20 %. 
  •  mezinárodní pracovní skupina EUROSCREEN dospěla: mortalita na karcinom prsu se u žen pozvaných ke screeningu snižuje o 25–31 %; u žen, které opravdu podstoupily screeningové vyšetření, bylo odhadnuto snížení mortality o 38–48 %. Odhad podílu „overdiagnosis“ činil 6,5 %. Další pozitivní zprávou skupiny EUROSCREEN je fakt, že odhadnuté počty zachráněných životů převažují nad případy „overdiagnosis“: na každých 1 000 žen ve věku od 50 do 68–69 let, které podstoupily screeningové vyšetření každé dva roky, se odhaduje 7 až 9 zachráněných životů a 4 případy „overdiagnosis“.
  • Opakovaně diskutovaným tématem byly falešně pozitivní výsledky mamografie, které v drtivé většině případů vyvolávají v ženách úzkost a neopodstatněnou obavu, že mají zhoubný nádor. Další neblahý důsledek falešně pozitivních nálezů je kosmetický: otevřená biopsie má za následek nevyhnutelné zjizvení kůže v oblasti prsu. Odhad kumulativního rizika výskytu nejméně jednoho falešně pozitivního výsledku u žen ve věku 50–51 let, které se účastnily 10 screeningových kol, je 19,7 %; ve 2,9 % případů vedl falešně pozitivní výsledek k invazivnímu vyšetření a v 16,8 % případů k neinvazivnímu vyšetření (6). Tyto negativní dopady falešně pozitivních výsledků by mohly vést ke snížení celkové účasti v následujících screeningových kolech. Tuto domněnku však vylučují provedené zahraniční studie a nedávno publikovaná metaanalýza (Salz T, DeFrank JT, Brewer NT. False positive mammograms in Europe: Do they affect reattendance? Breast Cancer Res Treat. 2011;127:229–231)
  •  v současné době neexistuje žádná prokazatelně vhodnější alternativa k mamografickému screeningu.
Enhanced by Zemanta

Žádné komentáře:

Okomentovat

Pravidelní čtenáři