Adjuvance na základě multigenové analýzy

MEDICAL TRIBUNE CZ > Adjuvance na základě multigenové analýzy

Medical Tribune 8/2015
28.04.2015 12:33
Zdroj: Medical Tribune
Autor: red

Oncotype DX je MGA, který odhaluje pravděpodobnost recidivy a možný přínos adjuvantní chemoterapie u invazivního karcinomu prsu 
 Oncotype DX kvantifikuje expresi specifické skupiny genů v nádorové tkáni pomocí polymerázové řetězové reakce (qRT‑PCR). Analýza genové exprese přibližuje biologii nádoru a z ní plynoucí potřebu chemoterapie. Test je doporučen pacientům všech věkových kategorií s nově diagnostikovaným karcinomem prsu I. nebo II. stadia, s pozitivitou ER, negativitou HER2 a bez přítomnosti makrometastáz v lymfatických uzlinách.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Oncotype DX predikuje účinek chemoterapie

St. Gallen 2017 mezinárodní panel expertů

Histologická klasifikace