Etiologie

Genetické a vrozené faktory 

Mutace supresorových genů |BRCA1,BRCA2 a genu  p53
Familiární výskyt karcinomu bez průkazu BRCA1,2 , mutace p53

Hormonální faktory 

Delší expozice  estrogenů

 • časná menarche
 • pozdní menopauza
 • první gravidita po 30. roce života
 • nuliparita
 • krátká laktace
 • dlouhodobé užívání estrogenů v rámci substituční léčby

Dietní faktory

 • obezita, nadměrná tuková zásoba ( vyšší podíl estrogenů z tukové tkáně konverzí z androgenních prekurzorů)
 • alkohol

Benigní změny prsu zvyšující riziko vzniku karcinomu prsu

 • duktální hyperplazie (relat. riziko vzniku 1,5x)*
 • atypická duktální hyperplazie  (relat. riziko vzniku 2x)*
 • atypická lobulární hyperplazie  (relat. riziko vzniku 4,5x)*
 • duktální karcinom in situ (DCis)
 • lobulární karcinom in situ(LCis)
 • zánět prsu
*Shaaban AM, Sloane JP, West CR, Moore FR, Jarvis C, Williams EMI, Foster CS: Histopathologic types of benign breast lesions and the risk of breast cancer. The American Journal of Surgical Pathology 2002: 26: 421-430.

Vlivy zevního prostředí

 • ionizující záření
 • pesticidy

Populární příspěvky z tohoto blogu

Oncotype DX predikuje účinek chemoterapie

St. Gallen 2017 mezinárodní panel expertů

Finální analýza celkového přežití ve studii Cleopatra - ESMO 2014