Věk

Věková struktura pacientek


Nárůst mladších pacientek


V období  let 1995 -2004 onemocnělo počet pacientek:

40-44 let   2610
35-39 let   1174
30-34 let     482
25-29 let     171
20-24 let      29
15-19 let        2

V období  let 2004-2013 onemocnělo počet pacientek:


40-44 let    2737
35-39 let   1646
30-34 let      843
25-29 let      288
20-24 let       37
15-19 let         1

Věková struktura pacientek 

Populární příspěvky z tohoto blogu

Oncotype DX predikuje účinek chemoterapie

St. Gallen 2017 mezinárodní panel expertů

Finální analýza celkového přežití ve studii Cleopatra - ESMO 2014