Prohledat tento blog

Histologická klasifikace

Histologická klasifikace

Epiteliální maligní nádory prsu

 A.Neinvazivní – ca in situ


  
B.Invazivní


  • Lobulární
            klasický
            alveolární
            solidní
            tubulolobulární
            histiocytoidní
            z prstenčitých buněk
            pleomorfní                 
  • Duktální
             Duktální
             Papilární
             Tubulární
              Mucinózní
              Kribriformní
              Medulární
              Atypický medulární
                 Komedonový
              Apokrinní
              Adenoidně cystický
              Cystický hypersekreční
              Sekreční
              Na glykogen bohatý
              Secernující lipidy
              Karcinom s metaplasií
              Karcinom s endokrinními rysy   


Dělení nádorů podle profilu genové exprese

1) ER pozitivní/HER2 negativní (Luminal A)
2) ER pozitivní/HER2 pozitivní (Luminal B)
3) HER-2 pozitivní/ER negativní
4) ER negativní/HER 2 negativní/EGFR pozitivní a/anebo cytokeratin 5/6 pozitivní (Basal like- typická je vysoká proliferace, vysoký grade a špatná prognóza)
5) ER negativní/HER2 negativní/ EGFR negativní/ cytokeratin 5/6 negativní (Normal like)  


Riziko meta mozku
incidence metastáz do CNS u karcinomu prsu udávána přibližně v rozsahu 5–15 %

Rizikové faktory 

nižší věk (< 50 let)
nádory s negativními hormonálními receptory
pokročilejší onemocnění (více než dvě metastatická ložiska v době stanovení diagnózy).
HER2+; incidence těchto metastáz se v uvedené populaci nemocných pohybuje v rozmezí od 30,7 % do 53 %

Odkazy:

Žádné komentáře:

Okomentovat

Glycogen rich clear cell karcinom prsu

Poznámky  vzácný histologický typ karcinomu prsu  tvoří 1,4-3% všech případů karcinomu prsu obecně má špatnou prognózu prognóza se v...