Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2012

Etiologie

Genetické a vrozené faktory  Mutace supresorových genů |BRCA1,BRCA2 a genu  p53
Familiární výskyt karcinomu bez průkazu BRCA1,2 , mutace p53

Hormonální faktory Delší expozice  estrogenů

časná menarchepozdní menopauzaprvní gravidita po 30. roce životanuliparitakrátká laktacedlouhodobé užívání estrogenů v rámci substituční léčbyDietní faktoryobezita, nadměrná tuková zásoba ( vyšší podíl estrogenů z tukové tkáně konverzí z androgenních prekurzorů)alkoholBenigní změny prsu zvyšující riziko vzniku karcinomu prsu duktální hyperplazie (relat. riziko vzniku 1,5x)*atypická duktální hyperplazie  (relat. riziko vzniku 2x)*atypická lobulární hyperplazie  (relat. riziko vzniku 4,5x)*duktální karcinom in situ (DCis)lobulární karcinom in situ(LCis)zánět prsu*Shaaban AM, Sloane JP, West CR, Moore FR, Jarvis C, Williams EMI, Foster CS: Histopathologic types of benign breast lesions and the risk of breast cancer. The American Journal of Surgical Pathology 2002: 26: 421-430. Vlivy zevního prostředí ionizujíc…

Věk

Obrázek
Věková struktura pacientek
Nárůst mladších pacientek
V období  let 1995 -2004 onemocnělo počet pacientek:

40-44 let   2610
35-39 let   1174
30-34 let     482
25-29 let     171
20-24 let      29
15-19 let        2

V období  let 2004-2013 onemocnělo počet pacientek:


40-44 let    2737
35-39 let   1646
30-34 let843
25-29 let 288
20-24 let37
15-19 let         1

Věková struktura pacientek Prognostické a prediktivní faktory

věk
charakteristika nádoru

Velikost nádoru
tumor menším než 1 cm  frekvence uzlinových metastáz 10-20%                    tumor menším než 1cm a bez uzlinových metastáz, 10-letý disease free survival rate 90% 
Histologický typ
Klasický lobulární karcinom představuje asi 4% všech invazivních karcinomů a má  lepší prognozu než duktální karcinom                                                               Čistý tubulární karcinom má velmi dobrou prognózuIdentifikace čistého mucinozního karcinomu znamená velmi dobrou prognozu(více než 90%)Medulární karcinom je vzácná varianta (asi 0,5%) a má zejména u pacientek bez postižení lymfatických uzlin excelentní prognózu
Stav axilárních uzlin
bez uzlinových metastáz, vznikne recidiva během 10 let u 20-30%, zatímco u pacientek s metastázou v axilární uzlině vznikne recidiva v 70%Mikrometastázy v axilárních uzlinách (podle definice jde o metastázy menší než 2mm) nezhoršují prognozu ve srovnání s karcinomem bez metastáz                       
Standardizova…

Rizikové faktory

Silné
expozice v ionizujícím záření
nezhoubné onemocnění prsu ( hyperplazie s atypiemi)
věk prvního těhotenství ( riziko stoupá s věkem prvního těhotenství)


rasa ( bělošky jsou postiženy častěji než afroameričanky, nejmenší riziko mají hispanky a asiatky)
rodinná anamnéza ( výskyt karcinomu prsu v rodině u prvostupňových pokrevních příbuzných)
karcinom prsu v osobní anamnéze
časný nástup menarche ( před 12. rokem života)
pozdní nástup menopauzy (( po 50. roce života)


Slabé
antikoncepce ( hlavně u žen, které jí začaly užívat před 20. rokem života)
hormonální substituční léčba ( hlavně kombinovaná substituce estrogen + progesteron)
alkohol - max. žen postmenopaizálních s nadváhou 
zvýšený příjem tuků ve výživě

Alcohol Linked to Breast Cancer Recurrence in Older, Heavier WomenElsevier Global Medical News. 2009 Dec 10, B Batesobezita je nezávislý prognostický faktor pro mortalitu a rozvoj vzdálených metastáz po stanovení diagnózy rakoviny prsu.

Anatomie prsu

Epidemilogie zahraničí

Obrázek
Incidence
Mortalita


Mammography Benefits Outweigh Harms: New European Data

Obrázek

Incidence a mortalita karcinomu prsu ČR

Obrázek
Rok  2013  ( zdroj. SVOD) Incidence 133,48/100 000Mortalita 34,49/100 000
Absolutní počet 
nově diagnostikovaných pacientek 7140zemřelých pacientek  1845Related articlesSome Steps To Cut Breast Cancer RisksGrown Up 101: What You Need To Know About Breast Cancer!Facts about Breast Cancer in the United StatesNo Genetic Traces of Viruses in Breast Cancer and Brain TumorsMultivitamins With Minerals may Benefit Women With Invasive Breast Cancer

Breast Cancer Treatment During Pregnancy: Is it Safe?

Odhad rizika nádoru prsu » Linkos.cz